Психологічна служба Центру доуніверситетської освіти і кар'єри Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова була створена у 2015 році.

Основною метою діяльності психологічної служби (ПС) є виконання завдань, пов'язаних з психологічним супроводом учасників навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню та розвитку студентів та співробітників університету.

Основні завдання ПС:

 •     надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
 •     профорієнтаційна підтримка (консультації щодо вибору професії, тренінги) для абітурієнтів;
 •     проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів для студентів, випускників університету з метою сприяння працевлаштуванню та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 •     вивчення психологічних труднощів студентів університету, рівня адаптації студентів 1-го курсу та підготовка пропозицій щодо оптимізації навчання;
 •     формування у студентів і співробітників університету високого рівня психологічної культури.

Види діяльності:

 •     індивідуальне консультування;
 •     психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
 •     групова робота соціально-психологічної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 •     професійне самовизначення школярів;
 •     соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у вузі;
 •     допомога у професійному зростанні та побудові кар'єри студентської молоді;
 •     сприяння особистісному та професійному розвитку студентів;
 •     тренінги для лідерів учнівського самоврядування м. Харкова та Харківської області;
 •     психологічна допомога студентської молоді з числа переселенців з метою формування умов для підвищення їх соціальної активності.

Наші психологи

Розклад консультацій